20 січня 1568 року в Великому князівстві Литовському відбувся синод “литовських братів”

20 січня 2017 р. \ оновлено 22 лютого 2024 р.

20 січня 1568 року в Великому князівстві Литовському в містечку Ів’є (сучасна територія Білорусі) відбувся синод “литовських братів”. На синод з’їхалися відомі представники аріанского руху – Якуб з Калинівки, Павло з Візна, Симон Будний. Між ними відбулася теологічна дискусія про світську владу, яка пізніше була записана і випущена Симоном Будним в Лоске в брошурі “Про світську владу” (1583).

На синоді також порушувалися питання володіння челяддю невільною і вимога скасування кріпацтва, питання заняття державних посад і участі в війнах, вироблялися питання суспільного життя, прагнучи до соціальної рівності. Цей ідеал місцеві антитринітарії спробували реалізувати, створивши через рік після Ів’євского синоду громаду в Ракові (Сандомирського воєводства, сучасна Польща). Центр антитринітаризму з власною школою і друкарнею, що виник там, проіснував в Речі Посполитій до 1638 року.

Як бачимо, Реформація підштовхнула духовні пошуки суспільства Великого Князівства Литовського, породивши посилений пошук Бога, який не завжди міг йти в правильному напрямку, але в будь-якому випадку стимулював до роздумів над біблійним вченням щодо різних питань суспільного життя.