4 липня 2019 р. \ оновлено 22 лютого 2024 р.

Сьогодні в Сполучених Штатах Америки святкується День незалежності. Цього дня 1776 року була підписана Декларація про незалежність США від Великої Британії, що дало початок для існування наймогутнішої держави сьогодення.

Цей Акт протягом століть залишається еталоном документу, що засвідчує прагнення до волі та справедливості. Вона подається як чудовий зразок старту для державотворення, проте вкрай рідко звертається увага на фундаменти самої Декларації, на принципи й світоглядну основу, без якої цей документ не міг бути підписаний. Декларація стала основоположним документом, що проголошував не бунтарство чи зневагу до влади, але суто християнські принципи для державотворення і права. Лише раз поглянувши на документ, можна зробити однозначний висновок: вона писалася християнами для християн.

Декларація про незалежність США була підписана в ході Американської революції – повстання 13 британських колоній Північної Америки проти метрополії та безпосередньо політики короля та утвердження нової держави республіканського типу без спадку тиранії.

В документі наводиться перелік претензій колоністів до метрополії, які подаються як безпосередні причини для надання США суверенітету. Серед них пряме втручання в справи американців, перешкоджання повноцінній роботі судів, бюрократичний тиск і розростання адміністративного апарату, надвисокі податки, нерівність громадян колонії та безпосередньо самої Великобританії. Окрім цього в документі прямо зазначається: «Король зрікся своєї влади тут, проголосивши нас поза своєю охороною і започаткувавши проти нас війну». Це був потужний аргумент для незалежності, адже колоністи були позбавлені патерналістських вигод від перебування в складі Британської Імперії, а тому ніщо вже не утримувало їх під владою короля. Ба більше, американці звинувачували британського монарха в злочинах проти народу за океаном: «Він плюндрує наші моря, грабує наші узбережжя, спалює наші міста, відбирає життя у наших людей».

Втім автори Декларації не просто перелічили свої претензії та вимоги до короля. В самому тексті документу є звернення до Верховного Судді, чим декларанти продемонстрували свою довіру Богу як істинному і справедливому Судді та передали в Його руки дії Великобританії.

Також цей перелік скарг окреслює багато біблійних принципів: верховенство права (право вище волі короля); обов’язок протистояти тирану; самоврядування; представницький уряд; поділ влади (для попередження тиранії та узурпації влади однією людиною, бо всі люди є грішними); цивільний контроль над поліцією і військовими; сім’я як основна урядова одиниця; економічна свобода; право власності; свобода совісті тощо.

Закладаючи основи нової держави, батьки-засновники США подбали про основоположні засади для нового суспільства. Однією з них стало проголошення рівності всіх громадян, що гарантується біблійною істиною про рівність людей перед Богом. Визнаючи рівність всіх людей, автори Декларації називають це «самоочевидними істинами». Цим формулюванням американці не лише засвідчили наявність об’єктивної Істини як такої, але й розуміння та здатність пізнати її для всіх через сумління та думки осудження, як і написано в Біблії (послання до Римлян 2:14-15).

Питання прав та цінності людини також фігурувало при затвердженні незалежності. В Декларації ці права названі «невід’ємними», бо вони надаються не урядом чи королем, не людською владою, але Творцем, про що говорить і Слово Боже. Ці права вказують на цінність особистості, що гарантується не якимось абстрактним чи штучним гуманізмом, але євангельським фактом про Божу Любов до людей, яка знайшла своє вираження в Його Голгофській Жертві.

Декларації про незалежність США понад дві сотні років. За цей час з 13 колоній постала наймогутніша держава світу. Однак її могутність, що побудована на християнських засадах, може бути втрачена, якщо цінності, проголошені в Декларації, перестануть бути засадничими в суспільстві. За останні 50 років в Сполучених Штатах відбулося чимало руйнівних соціальних зрушень, які вже багато років підривають американські засади державності та американські цінності. Спротив цим процесам є не просто забаганкою консервативних політиків, але обов’язком всіх громадян для збереження Сполучених Штатів Америки взірцем свободи, яким вони були від проголошення незалежності.