Спадщина Френсіса Шейфера: про місію і роль церкви в суспільстві

15 травня 2024 р. \ оновлено 15 травня

40 років тому помер видатний американський теолог, філософ і богослов англо-німецького походження Френсіс Шейфер. Він суттєво вплинув на світогляд мільйонів християн, зокрема актуалізував зв’язок церкви і культури народу, в якому живуть християни.

Френсіс Шейфер народився у США, але більшу частину свого життя прожив у Швейцарії, де заснував спільноту L’Abri. Вона стала центром інтелектуальної та духовної підтримки для багатьох християн, які шукали відповіді на важливі питання в контексті викликів ХХ століття. В центрі уваги Шейфера була культура і її вплив на основи світогляду суспільства. Він здійснив глибокий аналіз зміни світогляду західного суспільства, вказав на кризові переломні моменти і створення викривлених концепцій в контексті бачення майбутньому.

Шейфер написав 22 книги, в яких торкається різних аспектів християнської філософії та культури. Його найвідоміші роботи включають трилогію «Бог, який є там», «Втеча від розуму» і «Він є і не мовчить». Ці книги формують основу його філософії та демонструють негативний сценарій сучасності, коли відмова від біблійного світогляду веде до втрати реальності.

Однією з найважливіших робіт Шейфера є дуже лаконічний за обсягом «Християнський маніфест». В ньому автор досліджує глибоку кризу американського християнства ХХ століття. Основною проблемою він вважає те, що християни занадто довго розглядали суспільні проблеми ізольовано та не сприймали їх як частину загального зміщення світогляду. Він наводить приклади дещо обмеженої позиції християн, які зосереджувалися на таких питаннях, як вседозволеність, порнографія, стан шкіл, криза сім'ї та аборти, але не усвідомлювали, що всі вони пов'язані з більшою зміною у світогляді суспільства.

Основний акцент у книзі зроблено на протистоянні двох світоглядів: традиційного християнського та нового матеріалістичного. Перший заснований на вірі в особистісного і абсолютного Бога, а другий – на уявленні, що остаточна реальність визначається тільки матерією, яка виникла випадково. Автор підкреслює, що ці два світогляди мають абсолютно різні наслідки для життя окремої людини, суспільства та системи права. Різниця світоглядів є настільки глобальною, що формує діаметрально протилежні підходи до формування системи права і морально-етичних стандартів.

Суспільні та моральні кризи Заходу Шейфер розглядає в контексті слабкості церкви та її неготовності якісно впливати на культуру. Автор «Християнського маніфесту» вважав, що пієтизм спричинив фрагментацію світогляду християн, бо розмежував духовний і матеріальний світ, створивши підстави дистанціювання церкви від провідної ролі в житті суспільства. Також Шейфер стверджував, що пієтизм перешкоджає християнам мати цілісний біблійний світогляд і повноцінно виконувати своє покликання.

Ігнорування суспільної місії християнства автор розглядає як передумову підняття ліберальної теології, яку він оцінює вкрай критично. Френсіс Шейфер відверто стверджував, що у своїй суті ліберальна теологія не просто намагається сполучити християнство з гуманізмом, але де-факто є гуманізмом, «просто вираженим у богословських термінах замість філософських». Це причина, чому багато протестантських церков пішли шляхом толерування абсолютно небіблійних речей.

Роботи Френсіса Шейфера мали значний вплив на євангельський рух і сформували підстави і апологію традиційного біблійного світогляду. Його ідеї були особливо впливовими в інтелектуальних колах, тому він, як і Клайв Льюїс, вважаються одними з найбільш значущих мислителів ХХ століття.